Monday, August 1, 2011

Cuộc Giải Cứu "Đắc Nhất "Trong Chiến Tranh Việt Nam

Nguyen Van Kiet,Tom Norris, Pham Hoa va Phan Tan Hung 
Navy Seals Training Center Coronado San Diego, CANo comments:

Post a Comment